Microcampanya

Sensellar 2015

Perquè és possible. Cap persona sense llar

Avui, encara són milers de persones que es troben en situació de sense llar: Les entitats socials estimen que a l’Estat espanyol hi ha entre 30.000 i 40.000 persones en situació de sense llar.

FEANTSA, la Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que treballen amb Persones sense Llar, estima que pot haver-hi més de 400.000 persones vivint al carrer a tot Europa.

L’exclusió creix, la fractura social s’eixampla: 11,7 milions de persones estan afectades per diferents processos d’exclusió social, un 60% més que el 2007.Gairebé cinc milions de persones es troben en situació d’exclusió severa. Un 7% de la població viu en condicions d’amuntegament greu (<15m² per persona), cosa que suposa un 3,3% de les llars. Ens trobem en un estat d’emergència social i residencial. És urgent un canvi de model que posi la persona i la seva dignitat al centre, i que garanteixi l’accés i l’exercici dels drets fonamentals; per fer-ho és imprescindible un compromís polític Seriós.

Per aquest motiu, un any més, Càritas Espanyola, FACIAM, la Federació d’Entitats de suport a les Persones Sense Llar (FePsh), la Xarxa d’atenció a persones sense llar i la plataforma Bestebi, sumen el seu esforç i la seva acció per treballar per la dignitat de totes les persones i garantir el seu accés real als Drets que tots tenim el dret a gaudir.

imatge de tancament

Un no per a ningú

Simple Share Buttons